Select Page

Przełamanie Wału Pomorskiego

Sytuacja strategiczna Niemiec w pierwszych dniach 1945 roku sugerowała, iż los kierowanego przez Adolfa Hitlera państwa został przesądzony. Zmuszony do wyczerpujących działań odwrotowych Wehrmacht, nie miał możliwości skutecznego przeciwstawienia się przeciwnikom na żadnym z teatrów operacyjnych i między innymi w związku z tym faktem coraz istotniejszą rolę odgrywać zaczęły umocnione odcinki frontu, które nie tyle pozwalały zmienić bieg kampanii, ile zyskać bezcenny dla Rzeszy czas. Jedna z takich linii rozciągała się wzdłuż dawnego pogranicza z Polską.

Jak zdobyto Kołobrzeg

Podczas dwutygodniowej bitwy o Kołobrzeg, udział w niej wzięły nie tylko polskie, ale też radzieckie jednostki: pancerne oraz rakietowe.

Zgodnie z planami naczelnego dowództwa Armii Czerwonej, uznany za cel poboczny kampanii pomorskiej Kołobrzeg, zdobyty miał zostać bez wcześniejszego przygotowania, z tzw. „marszu”, siłami wyodrębnionymi z 1. Armii Pancernej Gwardii generała Michaiła Katukowa.

Forsowanie Odry

Początek działań bojowych przypadł na popołudnie dnia 4 lutego 1945 r. Pierwsze do walk włączyły się sowieckie czołgi z 219 Brygady Pancernej 1 Korpusu Zmechanizowanego. Atak rozpoczął się natarciem około siedmiu czołgów z rejonu Lisiego Pola. Pierwszy opór napotkały one dopiero w okolicach centrum miasta, co zmusiło je do wycofania się w kierunku drogi na Trzcińsko-Zdrój. Intensywne walki rozgorzały wtedy przy stanowiskach znajdujących się tuż przy linii kolejowej, gdzie okopały się jednostki Volkssturmu. 

Przełamanie Wału Pomorskiego

31 stycznia 1945 r. obsadzone przez fizylierów czołgi radzieckiej 66. Brygady Pancernej pojawiły się ok. 2,5 km na południowy wschód od Wałcza. W godzinach porannych doszło do pierwszej wymiany ognia między stronami. Uczestniczyło w niej prawdopodobnie 6 czołgów i około setki żołnierzy, głównie 34. batalionu zmechanizowanego. Starcie nie przyniosło przewagi żadnemu z walczących, toteż pojazdy wycofały się. Natarcie ponowiono 1 lutego wzdłuż szosy prowadzącej do Piły.

Jak zdobyto Kołobrzeg

Krótko po pojawieniu się czołówki gwardyjskiej w Kołobrzegu, do Więcemina dotarł sztab pułkownika Morgunowa. Tam również zanotowano informację o pierwszym poległym w bojach o Festung Kolberg żołnierzu Armii Czerwonej. Był nim dowódca czołgu – porucznik Dogodow. Rozpoczęły się próby przełamania nieprzyjacielskich umocnień z kilku kierunków, między innymi drogą przez Dygowo i Stramnicę oraz Ząbrowo i Pustary. Mocno przedwcześnie, do Moskwy nadano depeszę: „Kołobrzeg wzięty”.

Forsowanie Odry

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący się na pl. Zwycięstwa w Dębnie, skrywa zbiorową mogiłę, w której pochowanych jest 3703 żołnierzy radzieckich.

Zmarłych chowano tuż przy tymczasowych szpitalach, a w latach powojennych dokonano ich ekshumacji i przeniesiono do miejsca, gdzie obecnie znajduje się pomnik. Z samego Dębna zwieziono 1287 ciał żołnierzy, zaś resztę z okolicznych miejscowości.

Filmy z miejsc pamięci

Zobacz co przygotowaliśmy dla Was nowego. Zbadaliśmy miejsca bitew, posłuchaliśmy miejscowych ludzi zajmujących się historią i rekonstrukcją. Namówiliśmy ich, aby pokazali Wam miejsca, w których ginęli żołnierze.

Wałcz, zdobycie Wału Pomorskiego

Przełamanie Wału Pomorskiego

Decyzję o wykorzystaniu Pommernstellung w działaniach obronnych podjęto latem 1944, gdy czołówki Armii Czerwonej stanęły na okupowanych terenach Polski. W sierpniu powołana została Komendantura Rozbudowy Umocnień w Szczecinku…

Jak zdobywano Kołobrzeg

Jak zdobyto Kołobrzeg

Udział 45. Brygady Pancernej Gwardii w zdobywaniu miasta przerwał rozkaz kierujący całość 1. Armii Pancernej generała Katukowa spod Świdwina i Białogardu w rejon Trójmiasta. Obsadzone odcinki zaczęto przekazywać żołnierzom 6. Dywizji Piechoty…

Bitwa o Chojnę

Forsowanie Odry

Początek działań bojowych przypadł na popołudnie dnia 4 lutego 1945 r. Pierwsze do walk włączyły się sowieckie czołgi z 219 Brygady Pancernej 1 Korpusu Zmechanizowanego. Atak rozpoczął się natarciem około siedmiu czołgów…

Cel Projektu

Tworząc tę stronę pragnęliśmy pokazać, iż Polacy pamiętają i dbają o miejsca pochówku żołnierzy radzieckich, którzy przelewali swoją krew na terenach obecnego Pomorza i terenów ościennych.

Żary

Projekt „Pamięć i Prawda” prezentuje tutejsze cmentarze wojskowe oraz towarzyszące im pamiątkowe tablice, pomniki, rzeźby i monumenty. Pamięć o przeszłości jest fundamentem wzajemnego zrozumienia oraz przyjaźni między narodami. Dlatego celem naszego przedsięwzięcia było przypomnienie choćby wycinka historii, gdzie losy Polaków i Rosjan mocno się ze sobą splatały.

Pragniemy, aby nasza strona przyczyniała się m.in. do upowszechniania wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów oraz wzajemnego przezwyciężania barier, stereotypów, czy uprzedzeń.

Artykuł

Zdobycie Pomorza Zachodniego

Po agresji niemieckiej na ZSRR na ziemie polskie znajdujące się pod okupacją niemiecką, od lata 1944 roku, zaczęły wkraczać wojska radzieckie. Początek 1945 roku zapowiadał ostatnią wielką ofensywę Armii Czerwonej. Ofensywa styczniowa miała doprowadzić do zdobycia Berlina i zakończyć wojnę. Bezpośrednio na Berlin miał atakować 1 Front Białoruski marszałka Żukowa. Zadanie osłaniające prawe skrzydło i jednocześnie oczyszczenie z przeciwnika wybrzeża Bałtyku otrzymał 2 Front Białoruski marszałka Rokossowskiego. 

Zdobycie pomorza zachodniego

Artykuł

Po wojnie…

Żołnierze radzieccy mieli ogromny wkład w wyzwolenie polskich ziem z rąk niemieckiego oprawcy w 1945 roku. Wielu z nich poległo w imię tego zwycięstwa. Z szacunku dla ich bohaterstwa i ofiary z życia, powstawały liczne cmentarze wojenne i pomniki pamięci. Większość cmentarzy i kwater żołnierzy radzieckich powstała po wojnie.

Po wojnie

Artykuł

Akcja ekshumacyjna

Ostatnie strzały II Wojny Światowej padły na Pomorzu 5 maja 1945 roku, kiedy to oddziały 2 Frontu Białoruskiego zajęły ważny port i bazę niemieckiej marynarki wojennej – Świnoujście. Od pierwszego zatem wtargnięcia Armii Czerwonej na te ziemie upłynęły ponad trzy miesiące.

Przez niemal 100 dni na tzw. dziś Pomorzu Zachodnim toczyły się zacięte walki, w których obie strony poniosły duże straty sięgające kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy każda.

Krajobraz pomorski latem 1945 roku, oprócz ogromnych zniszczeń, pełen był rozsianych dosłownie wszędzie polowych mogił i całych cmentarzy.

Akcja ekshumacyjna
1 listopada

Pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich. Kwatera Wojenna na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada.

Dalsze działania

Poszukujemy nowych wiadomości

Nasza praca nigdy się nie kończy! Ciągle poszukujemy nowych informacji o odwiedzanych przez nas miejscach. Jeśli posiadasz wiedzę, bądź materiały związane z miejscami w których byliśmy, prosimy o kontakt!

dofinansowanie

Projekt dofinansowany  ze środków Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
w ramach
V, VII, VIII, IX Otwartego Konkursu
i Otwartego Konkursu Zdalnie.

Formularz

Napisz do nas!

Poszukujemy nowych faktów i treści. Pomożesz?

Skip to content