Select Page

Miejsce Pamięci

Kołobrzeg

województwo zachodniopomorskie

Zapraszamy do obejrzenia mapy

Miejsca pamięci podzielone według województw

Nasze projekty

Aby dowiedzieć się więcej o naszej fundacji, odwiedź naszą stronę.

Wiadomości o miejscu pamięci

Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu jest jedną z większych nekropolii z okresu II wojny światowej w Polsce. Znajduje się przy ul. 6 Dywizji Piechoty.

Po zakończeniu walk o Kołobrzeg mogiły żołnierzy były rozsiane po całym mieście i okolicach. W roku 1948 władze centralne zarządziły masowe ekshumacje zwłok polskich i radzieckich żołnierzy. Prace zakończono w 1963 roku. Tym sposobem znaleźli się na obecnej parceli.

W 1980 roku dokonano zmian, które nadały cmentarzowi nową formę. Płyty nagrobne z nietrwałego piaskowca wymieniono na granitowe, a nazwiska uszeregowano w kolejności alfabetycznej. Forma ta istnieje do dziś. Zaprojektował ją koszaliński artysta Zygmunt Wujek.

Na cmentarzu spoczywa 1586 żołnierzy z okresu II wojny światowej. Wszyscy żołnierze polscy są zidentyfikowani – jest ich 1329 (8 z nich poległo 1939, a 1321 w 1945 roku). 257 poległych to żołnierze sowieccy (69 znanych z nazwiska i 188 bezimiennych). Ciała spoczywają w 16 mogiłach zbiorowych – polskich, radzieckich i polsko-radzieckich.

Kwatery oznaczone są mosiężnymi tabliczkami z literami od „A” do „P”, a płyty nagrobne na kwaterach z nazwiskami żołnierzy – kolejnymi cyframi. Groby żołnierzy polskich oznaczone są symbolem orła, a przy nazwiskach osób, które były wyznania mojżeszowego, dodatkowo znajduje się gwiazda Dawida. Na grobach rosyjskich widnieje gwiazda z sierpem i młotem.

Ostatni pochówek miał miejsce w 2009 roku. Ekshumowano wtedy szczątki żołnierzy i cywili wydobyte spod Pomnika Poległych Żołnierzy Radzieckich, który znajdował się na terenie dzisiejszego Regionalnego Centrum Kultury. Obiekt został rozebrany, a tablice pamiątkowe na nim widniejące trafiły na cmentarz.

Przed wejściem na cmentarz znajduje się tablica informacyjna z napisem w języku polskim, który głosi: „Miejsce spoczynku żołnierzy polskich i radzieckich poległych w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945.”. Wewnątrz cmentarza umiejscowione są tablice w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim o treści: „Cmentarz wojenny Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej poległych w walkach o Kołobrzeg 1945.”. Mieści się przy nim również trójwymiarowa makieta sporych rozmiarów. Przedstawiona jest na niej bitwa o miasto. Widnieją na niej zasadnicze kierunki natarcia, a także rozmieszczenie głównych jednostek organizacyjnych wojska.

Za makietą wznosi się obelisk sporych rozmiarów w kształcie sześcianu. Na przedzie znajduje się napis „Za polski Kołobrzeg”. Po bokach obelisku mieszczą się płaskorzeźby. Przedstawiają one sceny z bitew na Pomorzu. Na płycie umieszczony jest hełm żołnierza 1 Armii WP oraz szyszak rycerza z czasów Bolesława Krzywoustego. Wewnątrz znajdują się łuski armatnie i ziemia zebrana z miejsc walk.

W centrum cmentarza mieści się plac apelowy wyłożony drobnym żwirem. Po prawej jego stronie znajduje się ołtarz polowy z dużym drewnianym krzyżem katolickim. Obiekt został zbudowany z kamieni kościoła św. Jerzego, który zniszczono w czasie wojny. Pomiędzy placem, a kwaterami wznosi się betonowy Pomnik Chwały. Znajduje się na nim symbol Orderu Krzyża Grunwaldu. Składa się on z tarczy, wewnątrz której mieszczą się dwa grunwaldzkie miecze. Poniżej, na umocnieniu, widnieje napis w języku polskim i rosyjskim, który głosi: „Chwała bohaterom Armii Polskiej i Radzieckiej poległym w walkach o wyzwolenie Ziemi Kołobrzeskiej”.

Po lewej stronie ołtarza polowego mieści się kwatera poświęcona 7 żołnierzom polskim z Armii „Pomorze”. Ci trafili do Kołobrzegu już we wrześniu 1939 roku jako jeńcy wojenni, a w wyniku odniesionych wcześniej ran zmarli w szpitalu polowym.

Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu uważa się za jeden z najbardziej zadbanych i najlepiej utrzymanych żołnierskich miejsc pochówku w Polsce. Obsadzony jest dużą ilością zieleni i zawsze płoną na nim znicze.

Galeria

Inne miejsca pamięci w województwie

Wałcz cmentarz wojenny

Wałcz

Miejsce Pamięci Wałczwojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca pamięci podzielone na...

Szczecinek

Miejsce Pamięci Szczecinekwojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Szczecin

Miejsce Pamięci Szczecinwojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Stargard

Miejsce Pamięci Stargard województwo zachodniopomorskie Zapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Myślibórz

Miejsce Pamięci Myślibórz województwo zachodniopomorskie Zapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Krągi

Miejsce Pamięci Krągi województwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Koszalin

Miejsce Pamięci Koszalinwojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Kamień Pomorski

Miejsce Pamięci Kamień Pomorskiwojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone...

Gryfino

Miejsce Pamięci Gryfinowojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Choszczno

Miejsce Pamięci Choszcznowojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Dębno

Miejsce Pamięci Dębnowojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Chojna

Miejsce Pamięci Chojnawojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Borne Sulinowo

Miejsce Pamięci Borne Sulinowowojewództwo zachodniopomorskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

dofinansowanie

Projekt dofinansowany  ze środków Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
w ramach
V, VII, VIII, IX Otwartego Konkursu
i Otwartego Konkursu Zdalnie.

Formularz

Napisz do nas!

Poszukujemy nowych faktów i treści. Pomożesz?

Skip to content