język niemiecki język polski

Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie to miasto powiatowe w województwie lubuskim, w Dolinie Środkowej Odry. Znajduje się tam, przy ul. Szosa Poznańska, cmentarz żołnierzy radzieckich. Dotrzeć tam można kierując się na wschód miejscowości, do wylotu drogi wojewódzkiej nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin. Cmentarz ogrodzony jest murem z kamienia polnego oraz betonowymi płytami. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kamienna tablica, na której umieszczono napis w języku polskim i rosyjskim: „Cmentarz wojenny poległych żołnierzy radzieckich w latach 1944-1945”. Tuż obok jest tablica informacyjna, tym razem w języku polskim i niemieckim, na której umieszczono notkę o tym miejscu. Wejście zamknięte jest bramą i furtką z umieszczonymi na nich czerwonymi gwiazdami.

Dzięki tablicy informacyjnej dowiedzieć się można, iż pierwotnie cmentarz znajdował się na skwerze przed Zamkiem Piastowskim, gdzie obecnie jest parking. Ekshumacji dokonano w 1948 roku i przeniesiono szczątki na obecne miejsce. Na cmentarzu znajduje się 50 mogił zbiorowych, w których spoczywa łącznie 314 żołnierzy Armii Radzieckiej. Co wyjątkowe, wszyscy pochowani są zidentyfikowani. Mogiły są oznaczone niewielkimi, granitowymi tablicami, na których umieszczono numer mogiły zgodnie z ewidencją dostępną w Urzędzie Miasta oraz czerwoną gwiazdą. W środku znajduje się także tablica z planem cmentarza, na którym ujęto lokalizację poszczególnych mogił. Kwatery poprzedzielane są niskimi krawężnikami. Aleja główna została wyłożona kostką, zaś pomiędzy kwaterami poruszać się można po skoszonym trawniku.

Centralnym punktem cmentarza jest rzucający się w oczy pomnik z popiersiem żołnierza radzieckiego, który przypięte ma dwa czerwone ordery. Na postumencie go podtrzymującym znajduje się tablica z napisem: „Wieczna cześć i chwała poległym bohaterom o wyzwolenie ziemi krośnieńskiej w latach 1944-1945”. W części centralnej cmentarza znajduje się niecodzienny, umieszczony na ziemi pomnik w kształcie gwiazdy, wokół której umieszczono napis: „Cześć bohaterom niezwyciężonej Armii Radzieckiej poległym na polu chwały”.

 

Zobacz panoramę: