język niemiecki język polski

Dębno

Mogiła zbiorowa „Kurhan” znajduje się w obrębie granic miasta Dębno, na pl. Zwycięstwa, przy skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Piasta i J. Matejki. Pochowanych jest tu 3703 żołnierzy radzieckich oraz 25 niezidentyfikowanych żołnierzy polskich. 932 polegli żołnierze sowieccy są znani z nazwiska.

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej na terenie kwatery wojennej mieści się na szerokim postumencie. Znajduje się na nim płaskorzeźba, na której widnieją złączone ze sobą twarze. Dodatkowo, na cokole umieszczone jest 5 tablic. Dwie epitafijne umocowane są po obu stronach pomnika i zawierają imienne wykazy nazwisk zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich. Są też dwie małe tablice, które informują o dostępnej ewidencji pochowanych żołnierzy oraz większa z napisem „Wieczna chwała wyzwolicielom ziemi chojeńskiej. Tu spoczywają prochy 3703 żołnierzy radzieckich poległych w lutym 1945 r. Pamięci bohaterom poległym w walce z faszyzmem – Społeczeństwo Dębna. Listopad 2001 r.”.

Cały obiekt jest podświetlony, natomiast kwaterę oświetlają lampy uliczne. Przy pomniku znajduje wyłożony kostką brukową się placyk, na którym odbywają się uroczystości, np. z okazji Dnia Zwycięstwa czy 1 listopada (Święto Zmarłych).

Imienna ewidencja żołnierzy Armii Radzieckiej poległych  w okresie II  wojny  światowej, pochowanych w mogile wspólnej KURHAN w Dębnie w załączniku (link) lub z archiwum na naszej stronie (link).

 

Zobacz panoramę: