język niemiecki język polski

Bojano-Głodowo

Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich znajduje się na ul. Poległych Żołnierzy w Głodowie, które jest osadą, będącą częścią sołectwa Bojano, położonego w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud. Na tym oddalonym o ponad 300m od zabudowań cmentarzu, obok niewielkiego lasu, znajduje się 10 zbiorowych mogił opisanych na znajdującej się przy wejściu tablicy. Teren jest ogrodzony metalowym płotem, a między kwaterami przebiegają ścieżki i krawężniki z betonowych płytek. Kwatery zostały opisane i oznaczone marmurowymi płytami, na których wypisano nazwiska zidentyfikowanych żołnierzy, a wokół obsadzono je krzewami i niewielkimi drzewkami.

Po zachodniej stronie umieszczono obelisk z czerwoną gwiazdą, na którym jest napisane: "Żołnierzom radzieckim poległym w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie Ziemi Wejherowskiej. Cześć ich pamięci". Dojechać tam można polną drogą, kierując się ku północnemu krańcowi miejscowości. Kwatery podzielone zostały zgodnie z wsiami, z których przewieziono żołnierzy po ekshumacji. W sumie na terenie cmentarza pochowane są szczątki 6058 żołnierzy Frontu Białoruskiego, poległych w marcu 1945 roku w walkach o wyzwolenie Gdyni i okolicznych miejscowości. Ekshumowane zostały tu zwłoki żołnierzy z Chwaszczyna, Bojano, Dobrzewina, Kielna, Koleczkowa, Osowej, Wielkiego Kacka i Wiczlina. Zidentyfikowano jedynie 198 poległych, których nazwiska są także umieszczone na głównej tablicy informacyjnej. Leżący na tym terenie żołnierze to w większości Rosjanie i Białorusini, a także nieokreślona liczba Polaków pochodzących z terenów Kresów Wschodnich.

Spośród nazwisk wymienionych żołnierzy w oczy rzucają się dwa. Jedno jest wspomniane na czarnej marmurowej płytce naklejonej na jeden z nagrobków, która poświęcona jest sierżantowi Michałowi Łyczkowskiemu. Jeszcze bardziej widoczny jest osobny nagrobek ze zdjęciem szeregowca ze 115 Gw. Pułku Strzeleckiego – Miencia Alieksandra Prokofiewicza, który odziany jest w polski, przedwojenny mundur z przypiętą Państwową Odznaką Sportową. Osobny nagrobek został ufundowany przez rodzinę obok zbiorowej mogiły w której jest złożony.

Cmentarz, mimo jego oddalenia od większych miejscowości, jest regularnie odwiedzany nie tylko indywidualnie przez rodziny, ale także przez delegacje z sąsiednich krajów. Każdego roku w ostatnich dniach października na cmentarzu odbywa się msza żałobna  z udziałem władz gminy, księży,  mieszkańców i uczniów szkoły z sołectwa Bojano. Zapraszany jest wtedy również konsul z ambasady Rosyjskiej w Gdańsku oraz składane są kwiaty i znicze. Ponadto raz do roku przychodzą tu także uczniowie ze szkoły podstawowej, żeby sprzątnąć teren.  W dniu 7 maja 2012 r. przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odprawił Panichidę na cmentarzu w Bojanie na prośbę kilku mieszkańców z Petersburga, którzy są potomkami spoczywających tam żołnierzy.

 

Zobacz panoramę: