Select Page

Miejsce Pamięci

Żagań

cmentarz żołnierzy radzieckich nr 2

województwo lubuskie

Zapraszamy do obejrzenia mapy

Miejsca pamięci podzielone na województwa

Nasze projekty

Jeśli chcecie zobaczyć co robimy, odwiedźcie naszą stronę internetową.

Wiadomości o miejscu pamięci

Drugi z cmentarzy w Żaganiu, założony w 1945 roku, mieści się po południowej stronie ul. Kożuchowskiej i graniczy murem z cmentarzem komunalnym. Zajmuje obszar 0,93 ha w kształcie prawie kwadratowym o bokach około 100 na 90 m. Nekropolia otoczona jest niskim, czerwonym ceglanym murem. Brama wejściowa znajduje się w murze przy ul. Kożuchowskiej – drodze wiodącej z Kożuchowa do Żagania.

Żagań cmentarz wojenny

Przed metalową bramą, po prawej stronie znajduje się granitowa tablica z napisem w dwóch językach, polskim i rosyjskim (o treści takiej samej jak na cmentarzu po stronie północnej):

W TYM MIEJSCU
POCHOWANI SĄ
ŻOŁNIERZE ARMII
RADZIECKIEJ PO-
LEGLI W WALKACH
ZA WOLNOŚĆ NA-
RODU POLSKIEGO
W CZASIE II-EJ
WOJNY ŚWIATOWEJ

Zaraz za bramą, po lewej stronie, znajdziemy tablicę z wyrysowanym planem cmentarza i usytuowaniem poszczególnych mogił. Od wejścia prowadzi wybrukowana ścieżka idąca w kierunku centralnego placu, gdzie znajduje się obelisk z sześcienną podstawą, na której umieszczono czerwoną, pięcioramienną gwiazdę. Alejka wysadzona jest drzewami. Drzewa nasadzone zostały także wokół placu z pomnikiem i wśród kwater.

Groby znajdują się po lewej i prawej stronie alejki, a także wokół pomnika. Przy bramie znajdują się pochówki indywidualne, a przy pomniku zbiorowe. Groby indywidualne oznakowane są płytami z czerwonymi gwiazdami. Wiele z nich posiada dodatkowe, indywidualne tabliczki z informacjami o poległych.

Groby zbiorowe to wydzielone, ogrodzone betonowymi murkami prostokąty, pośrodku których także znajdują się tablice oznaczone czerwoną gwiazdą. Na cmentarzu, w 120 mogiłach zbiorowych i 368 grobach indywidualnych pochowanych jest 6 366 żołnierzy i oficerów. Dotychczas zidentyfikowano około 3000 poległych.

Panoramy

Galeria

Inne miejsca pamięci w województwie

Rzepin

Miejsce Pamięci...

Gorzów Wielkopolski

Miejsce Pamięci...

Krosno Odrzańskie

Miejsce Pamięci...

Cybinka

Miejsce Pamięci...

Kożuchów

Miejsce Pamięci...
Kożuchów cmentarz wojenny

Międzyrzecz

Miejsce Pamięci...

Żary

Miejsce Pamięci...
Żary cmentarz wojenny

Dofinansowanie

Projekt dofinansowano przez CPRDiP
w ramach V, VII, VIII i IX Otwartego Konkursu.

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu!

Poszukujemy wszelkich wiadomości oraz faktów związanych z odwiedzanymi przez nas miejscami.