Select Page

Miejsce Pamięci

Wyrzysk

województwo wielkopolskie

Zapraszamy do obejrzenia mapy

Miejsca pamięci podzielone na województwa

Nasze projekty

Jeśli chcecie zobaczyć co robimy, odwiedźcie naszą stronę internetową.

Wiadomości o miejscu pamięci

Wyrzysk jest miastem w powiecie pilskim – siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wyrzysk. Do miejscowości można trafić zjeżdżając z trasy S10, między Piłą a Bydgoszczą. Już w 1945 roku na terenie tej miejscowości utworzono cmentarz wojenny Armii Czerwonej. Znajduje się on obecnie w sąsiedztwie cmentarza parafialnego, leżącego wzdłuż ulicy Podgórnej, w południowej części miejscowości. Lokalizacja założonego cmentarza wojennego związana była z dużą ilością szpitali polowych, które znajdowały się w pobliżu toczonych w tym czasie walk. Większość poległych zakończyła życie między styczniem a marcem 1945 r. Z spoczywających na cmentarzu 191 żołnierzy radzieckich, udało się zidentyfikować 129.

Wyrzysk cmentarz wojenny
W 1949 roku na cmentarz poszerzono i przeniesiono na jego teren ekshumowane ciała żołnierzy z terenu całej gminy. Ostateczny kształt nadały mu prace z 1950 r. Cmentarz ma powierzchnię 940 m². Znajdują się na nim 44 mogiły, w tym 32 zbiorowe oraz 12 indywidualnych. 36 z nich to mogiły imienne. Mogiły zaznaczone są równomiernie ustawionymi, niewielkimi obeliskami, na których można z łatwością odczytać nawet do 5 imion leżących tam żołnierzy. Wśród nagrobków można poruszać się wybrukowanymi alejkami. Cmentarz jest bardzo łatwy do znalezienia dzięki, widocznym z drogi, wysokiemu obeliskowi oraz pomnikowi. Obelisk u podstawy ma płaskorzeźbę trzech żołnierzy armii radzieckiej, a po prawej stronie umieszczony został sierp i młot. U szczytu znajduje się złota, pięcioramienna gwiazda. Na znajdującym się obok pomniku wyryto napis ku czci żołnierzy armii radzieckiej oraz umieszczono datę: 1945. Z drogi widoczne są także dwie armaty, stojące po obu stronach placu, na którym znajduje się pomnik wraz z obeliskiem.

Wśród osób pochowanych na terenie cmentarza znamy historię jednego z lotników ludowego Wojska Polskiego. Był to Rosjanin, młodszy lejtenant gwardii Gusiew, będący oficerem Wojenno-Wozdusznych Sił, przydzielony do 103 Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Łącznikowego. Wiemy, że zginął 21 marca 1945 r., trafiony pociskiem karabinowym w czasie lotu samolotem Po-2. Prawdopodobnie strzelali do niego żołnierze Wermachtu, wycofujący się lasami na zachód.

Panoramy

Galeria

Inne miejsca pamięci w województwie

Wolsztyn ikona

Wolsztyn – cmentarz oficerski

Miejsce Pamięci Wolsztyn cmentarz oficerskiwojewództwo wielkopolskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca pamięci...
Wolsztyn cmentarz jeniecki ikona

Wolsztyn – cmentarz jeniecki

Miejsce Pamięci Wolsztyn cmentarz jenieckiwojewództwo wielkopolskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci...
Glinno cmentarz wojenny

Glinno

Miejsce Pamięci Glinnowojewództwo wielkopolskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...
Wyrzysk cmentarz wojenny

Wyrzysk

Miejsce Pamięci Wyrzyskwojewództwo wielkopolskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Piła-Leszków

Miejsce Pamięci Piła-Leszkówwojewództwo wielkopolskieZapraszamy do obejrzenia mapyMiejsca Pamięci podzielone na...

Dofinansowanie

Projekt dofinansowano przez CPRDiP
w ramach V, VII, VIII i IX Otwartego Konkursu.

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu!

Poszukujemy wszelkich wiadomości oraz faktów związanych z odwiedzanymi przez nas miejscami.