język niemiecki język polski

Żukowo

Żukowo to miasto nad Radunią w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim. Zaliczane jest ono do aglomeracji gdańskiej. Cmentarz można łatwo wypatrzeć jadąc drogą krajową nr 20 w kierunku centrum miejscowości, wzdłuż ulicy Gdyńskiej. Dojeżdżając do głównego ronda widać bardzo duży pomnik radzieckiego żołnierza, znajdujący się na niewielkim, zalesionym wzniesieniu. Prowadzą do niego granitowe schody, obok których, w dolnej części, znajduje się ściana z wmurowaną tablicą na której umieszczono informację o cmentarzu w języku rosyjskim. 

Po wejściu na górę można zobaczyć zbiorowe mogiły w formie kwater oddzielonych krawężnikami, z posadzonymi ozdobnymi roślinami. Leży tam w piętnastu kwaterach około 4-5 tys. żołnierzy poległych w okolicach Żukowa, w czasie zaciętych walk podczas operacji pomorskiej w okresie od 8 do 23 marca 1945 roku. Większość z nich zmarła podczas wyzwalania gminy Żukowo spod okupacji hitlerowskiej 16 marca 1945 r. Należeli oni do 65. armii wojsk radzieckich pod dowództwem gen. armii Pawła Batowa, która działała w ramach II Frontu Białoruskiego. Ciała przeniesiono na ten cmentarz w 1948 r. Tuż przy masowych grobach stoi wielka, kamienna ściana z wmurowanymi granitowymi płytami, na których wyryte są nazwiska ofiar. Niestety udało się zidentyfikować niecałe 10% z liczby poległych podczas okolicznych walk. Na dole murowanej ściany zamieszczono tablicę z napisem: „W hołdzie poległym o wyzwolenie Ziemi Żukowskiej – mieszkańcy”. 

Każdego roku, w Dzień Zwycięstwa, tutejsze władze czczą pamięć żołnierzy, zapalając znicze i składając kwiaty. W 2004 r. przeprowadzono na koszt Ambasady Rosyjskiej gruntowny remont i modernizację cmentarza.

 

Zobacz panoramę: