język niemiecki język polski

Wejherowo

W południowej części Wejherowa znajduje się spory obszar zalesionych wzgórz, biegnących wzdłuż ulicy księdza Roszczynielskiego. W połowie drogi między Cmentarzem Śmiechowskim i Parkiem Miejskim można zobaczyć sporych rozmiarów kamienny postument, na którym z jednej strony widnieje napis: "1945. Cmentarz żołnierzy Radzieckich". Po jego drugiej stronie znajduje się zaś tekst: "Nam nie było dane zobaczyć zwycięstwa. Daleko od ojczyzny miejsce spoczynku. Bliscy opłakują i szukają nas. Nastał pokój i pamięci czas". Obok inskrypcji wyryte zostało ptasie skrzydło. Tuż obok znajdują się kamienne schody prowadzące na szczyt wzgórza oraz biała tablica z informacją o cmentarzu i adresem, pod którym można znaleźć ewidencję pochowanych żołnierzy.

Wspinając się na ich szczyt zobaczyć można pokaźnych rozmiarów marmurową bramę, przypominającą śluzę. Jest ona częścią ogrodzenia okalającego cmentarz. Widnieje na niej napis w języku polskim i rosyjskim: "Poległym za waszą i naszą wolność". Za nią znajduje się miejsce pochówku 728 żołnierzy radzieckiej armii służących w 1 armii pancernej gwardii i 19 armii II frontu białoruskiego. Cmentarz kształtem przypomina plac apelowy. Przed wejściem znajduje się kamienny pomnik z wyrytą informacją o pochowanych tu żołnierzach. Z tyłu znajdują cztery zbiorowe mogiły na planie prostokąta w betonowym obramowaniu. Przy każdej z nich ustawiona jest tablica z imiennym wykazem pochowanych żołnierzy. Niestety, jak w przypadku większości mogił zbiorowych, posiadamy dane nielicznych z nich.

W samym centrum cmentarza zawsze stał pomnik. Obecnie jest to obiekt o wiele nowszy od samego miejsca pochówku. Znajduje się na nim wizerunek krzyża prawosławnego, z napisem u dołu: "Dona eis requiem aeternam", czyli "Daj nam wiecznie spoczywanie". Po jego bokach umieszczono cztery tablice memorialne z artystycznie wykonanymi w kamieniu rycinami. W lewym rogu cmentarza stoi duży głaz poświęcony Borysowi Dmitrijewskiemu  – czołgiście radzieckiemu, który otrzymał tytuł Bohatera ZSRR oraz Order Lenina.

Dwa razy do roku na cmentarzu odbywają się uroczystości połączone ze złożeniem kwiarów przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy radzieckich. Ma to miejsce przed uroczystością Wszystkich Świętych, oraz 12 marca z okazji rocznicy wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej. Obecni są wtedy przedstawiciele władz miasta, dowództwa garnizonu Marynarki Wojennej oraz kombatanci. Przyjęło się składać tego dnia kwiaty także na mogiłach żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców z 1939 roku i ofiar "Marszu Śmierci", które znajdują się niedaleko cmentarza żołnierzy radzieckich.

 

Zobacz panoramę: