język niemiecki język polski

Wałcz

Cmentarz Wojenny Żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Radzieckiej oraz Ofiar Terroru w Wałczu Bukowinie położony jest przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego. Spoczywa na nim 6080 żołnierzy (4390 Wojska Polskiego i 1638 Armii Radzieckiej). 4185 poległych zostało zidentyfikowanych. Dostępne dokumenty mówią, że 1879 żołnierzy WP było jeńcami obozu Gross Born, mieszczącym się wówczas w dzisiejszym Bornym Sulinowie.

Przed bramą główną znajduje się pomnik przedstawiający 3 żołnierzy, autorstwa Bolesława Chromego. Na cokole obiektu widnieje tablica z nazwą. Polegli żołnierze spoczywają w 249 mogiłach zbiorowych – 209 polskich i 40 sowieckich. W mogiłach zbiorowych pochowani są także 52 pracownicy przymusowi i członkowie ich rodzin.

Kwatera została wybudowana w formie półkolistych tarasów. Groby wyposażone są w płyty z tablicami, na których widnieją nazwiska żołnierzy, stopień wojskowy, formacja wojskowa, rok urodzenia, a na dole płyty napis „Polegli w 1945 r.”. Tablice żołnierzy Wojska Polskiego wykonane są z tworzywa imitującego brąz i znajdują się na nich dodatkowo wizerunki orła, a tablice żołnierzy Armii Radzieckiej – metalowe, z symbolem krzyża prawosławnego lub gwiazdy.

Na szczególną uwagę zasługuje obelisk z symbolem Krzyża Virtuti Militari oraz gwiazdy, znajdujący się w centrum placu na szczycie cmentarza. Przed obiektem stoją dwie tablice. Na jednej z nich widnieje napis: „ŻOŁNIERZOM SYBIRAKOM POLEGŁYM O WYZWOLENIE OJCZYZNY. MIESZKAŃCY WAŁCZA.”

Groby żołnierzy Armii Radzieckiej mieszczą się na lewym skrzydle cmentarza i umieszczony jest przy nich duży metalowy krzyż prawosławny. Mogiły żołnierzy Wojska Polskiego zajmują prawe skrzydło, na którym wzniesiony jest drewniany krzyż katolicki.

 

Zobacz panoramę: