język niemiecki język polski

Szczecinek

Cmentarz wojenny w Szczecinku znajduje się przy ulicy Władysława Cieślaka. Spoczywa na nim w zbiorowych mogiłach 4429 radzieckich żołnierzy z 2 Fontu Białoruskiego, a także 39 żołnierzy polskich z 1 Armii WP.

Dokonano tu ekshumacji ich prochów ze 143 miejscowości oraz pól bitwy z województw: koszalińskiego, słupskiego i pilskiego. Większość żołnierzy jest nieznanych. Polskie groby oznaczone są białym orzełkiem, a rosyjskie czerwoną gwiazdą.  

Przy wejściu umieszczona jest tablica, na której widnieje napis: „Na tym cmentarzu spoczywa 4427 radzieckich żołnierzy II Białoruskiego Frontu i 39 polskich żołnierzy I Armii Wojska Polskiego polegli na polu chwały w walce z hitlerowskimi faszystami w 1945 roku. Prochy ich ekshumowano ze 143 miejscowości województwa koszalińskiego. Cześć ich pamięci.”. Poniżej znajduje się także tekst informujący o rejestrze Armii Radzieckiej znajdującym się do wglądu w administracji Cmentarza Komunalnego i w Urzędzie Miasta Szczecinek.

W centrum parceli wznosi się pomnik, który symbolizuje przełamanie pierścienia umocnień Wału Pomorskiego. Przedstawia ów pęknięty pierścień oraz żołnierza w hełmie trzymającego bagnet. Na umocnieniu widnieje napis „Bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego poległym o wyzwolenie ziemi szczecineckiej”, a poniżej „1945”. Pod pomnikiem znajdują się dwie tablice, w języku rosyjskim i polskim. Napis na nich głosi to samo, co na tablicy przy wejściu. Autorami projektu byli artyści Melchior Zapolnik i Ryszard Grodzki.

Na cmentarzu komunalnym można zobaczyć mogiłę lotników amerykańskich, których zestrzelono nad Wilczymi Laskami we wrześniu 1944, autorstwa Zygmunta Wujka z Koszalina.

Zobacz panoramę: