język niemiecki język polski

Szczecin

Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największym cmentarzem w Polsce i trzecim co do wielkości w Europie. Kwatera Wojenna mieści się w samym centrum nekropolii. Przy wejściu, na cokołach, stoją dwie armaty. Tuż obok, na wschodnim szczycie placu znajduje się pamiątkowa tablica z inskrypcją: „Cmentarz wojenny 3419 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej poległych o wyzwolenie ziemi szczecińskiej”.

Kwatera jest podzielona na dwie części – polską oraz radziecką – i rozplanowano ją na osi wschód-zachód. Spoczywa tu łącznie 3379 żołnierzy: 367 żołnierzy polskich (w tym 203 nieznanych) i 3012 żołnierzy radzieckich (2586 nieznanych). Przed wejściem do kwater umieszczone są dwie tablice. Na jednej z nich widnieje napis „Pamięci poległych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego”, a na drugiej „Chwała żołnierzom wyzwolicielom 1 Frontu Białoruskiego i 2 Frontu Białoruskiego”.

W radzieckiej części mogiły oznaczone są krawężnikami i obsadzone trawą. Mieści się przy nich krzyż prawosławny wpisany w łuk arkady wykonany z granitu i lastryko. Na łuku znajduje się napis w języku starocerkiewno-słowiańskim, którzy oznacza „Symbolizuje tego, który jest bramą…”. Wzdłuż krawężników stoją jednakowe płyty z radzieckimi symbolami. Z lewej strony rozciągają się tablice, na których widnieją nazwiska spoczywających tam żołnierzy Armii Radzieckiej. Po wschodniej części kwatery znajduje się obelisk wykonany z czarnego marmuru o wysokości około 2,5m. Od frontu ozdobiony jest rytem w postaci gwiazdy i liścia palmowego. Poniżej, na umocnieniu widnieje napis w języku rosyjskim poświęcony uczestnikom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945.

W polskiej części wzdłuż mogił ustawione są jednakowe krzyże, a na nich umieszczone są tablice z nazwiskami poległych lub napisem „nieznany”. Znajduje się tu także mogiła zbiorowa 3 żołnierzy Bojowego Oddziału Armii, podziemnej organizacji niepodległościowej, w której symbolicznie jest również upamiętnionych 3 innych zamordowanych żołnierzy. Spoczywają oni w nieznanych miejscach Cmentarza Centralnego. Obok mogiły znajduje się tablica poświęcona poległym w Operacji Berlińskiej żołnierzom Wojska Polskiego, których miejsce pochówku jest nieznane. Mogiły radzieckiej i polskiej części kwatery oddzielone są aleją. Całość zajmuje łącznie 4,8 ha.

 


Radziecka kwatera rozświetlona zniczami w dniu Wszystkich Świętych - 1 listopada.

 

W roku 1967 w najwyższym punkcie kwatery wzniesiono Pomnik Braterstwa Broni autorstwa szczecińskiego rzeźbiarza Sławomira Lewińskiego. Obiekt składający się z dwóch liter „V” jest symbolem Polskiego i Radzieckiego zwycięstwa, a całość jest stylizowana na husarskie skrzydła. Umieszczone są na nim także tablice z herbem Szczecina i datą 26 kwietnia 1945 roku.

 

Zobacz panoramę: