język niemiecki język polski

Nakło nad Notecią

Pomnik i kwatera wojenna Armii Radzieckiej w Nakle nad Notecią znajduje się na terenie cmentarza parafialnego parafii pw. Świętego Wawrzyńca, znajdującego się w zachodniej części miasta. Można tam dojechać zjeżdżając z DK 10 łączącej Piłę i Bydgoszcz.

Początki tego cmentarza sięgają końca XIX w. Lokalna nekropolia jest jednocześnie miejscem upamiętniania lokalnych bohaterów – znajdują się tutaj tablice upamiętniające Powstańców Wielkopolskich, ofiary licznych wojen, a także zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 roku na żwirowisku w Paterku. Znalazło się tu także miejsce na zbiorowe groby żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas ciężkich walk, które toczono o Nakło w styczniu 1945r. Na cmentarzu pochowano 194 oficerów i żołnierzy Armii Radzieckiej. Miejsce ich pochówku można znaleźć na skraju cmentarza ewangelickiego, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego cmentarza parafialnego. W drugiej mogile złożono poległych na terenie dawnego powiatu wyrzyskiego. Obok umieszczono także 6 grobów żołnierzy, którzy zmarli w wyniku odniesionych ran. W sumie pogrzebano w tym miejscu 448 osób. 

Mogiły są wydzielone betonowymi krawężnikami z metalowymi rurami. Nad nimi postawiono granitowe płyty z informacją o ilości żołnierzy tam pochowanych oraz imionami i nazwiskami osób, które udało się zidentyfikować. Pomiędzy miejscami pochówku ustawiono betonowy obelisk z płytą pamiątkową, na której w języku polskim i rosyjskim umieszczono napis: „Bohaterom Armii Radzieckiej poległym w walkach o wyzwolenie miasta Nakła i powiatu wyrzyskiego w 1945 roku”. Na szczycie umieszczono czerwoną, pięcioramienną gwiazdę.

 

Zobacz panoramę: