język niemiecki język polski

Mrzezino

Mrzezino to duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck. Cmentarz znajduje się przy południowym wjeździe do miejscowości ulicą Gdyńską. Jest on pięknie wkomponowany w krzywiznę terenu i bardzo zadbany. Na większości ogrodzonego terenu jest posiana trawa oraz posadzone ozdobne drzewka. W górnej części plac okala przycięty estetycznie żywopłot. Przy wejściu znajduje się tabliczka informacyjna, a do zbiorowych mogił prowadzą schodki.

W mogiłach spoczęło tu 124 żołnierzy Armii Czerwonej oraz żołnierze niemieccy, którzy polegli w walkach o Gdynię i Oksywie w dniach 12-28 marca 1945 r. Ciała ekshumowano i przywieziono tutaj w 1948 r. Cmentarz w obecnej formie powstał w roku 1974, a zaprojektowała go mgr P. Szefka. Patronat administracyjny nad obiektem sprawuje Urząd Gminy Puck, prowadząc regularne prace konserwacyjno-porządkowe.  Księga Pochowanych z tutejszego urzędu zawiera 17 nazwisk żołnierzy. Ostatnie wpisy są z roku 2011, 2012, 2014 i 2016. Mogiły są oznaczone marmurowymi płytami oraz wolnostojącymi, symbolicznymi gwiazdami pięcioramiennymi. Nad miejscami pochówku posadzone zostały ozdobne rośliny, a na niektórych umieszczone zostały tabliczki z imionami zidentyfikowanych żołnierzy. W centrum, obok sześciu masztów, stoi pomnik o kształcie obelisku, z marmurową płytą, na której napisano w języku polskim o rosyjskim: "Tu spoczywa 124 żołnierzy radzieckich poległych w walce z okupantem hitlerowskim".

 

Zobacz panoramę: