język niemiecki język polski

Krągi

Około 2 km na północ od „cmentarza z pepeszą” w Bornym Sulinowie, w pobliżu wsi Krągi, około 300 m w las od głównej drogi znajduje się cmentarz wojenny żołnierzy polskich i radzieckich. Tuż za bramą wejściową umiejscowiony jest pomnik z dwoma kamiennymi flagami: biało-czerwoną z symbolem orła i czerwoną z symbolem gwiazdy. Na dole znajduje się dwujęzyczna tablica z inskrypcją: „Pochowanym żołnierzom radzieckim i polskim w walce z hitlerowskim faszyzmem za honor i wolność swojej ojczyzny w latach 1939 – 1945”.

Na cmentarzu na szczególną uwagę zasługują trzy nagrobki polskich żołnierzy: : ppor. Bogusław Jodłowski †17.IX.1939, sierż. Aleksander Skwara †16.IX.1939 i por. Stefan Ostrowski †2.XII.1943. Nie wiadomo jak żołnierze zginęli, a ich dokładne dane pochodzą z kamienia znalezionego w okolicznych lasach.

Naprzeciw polskich kwater stoi wysoki, drewniany krzyż. Na umieszczonej na nim tabliczce widnieje napis: „Na tym cmentarzu spoczywają żołnierze polscy II wojny światowej. W dniu otwarcia miasta Borne Sulinowo mieszkańcy gminy. 5.VI.1993”.

 

Zobacz panoramę: