język niemiecki język polski

Koszalin

Cmentarz komunalny w Koszalinie znajduje się w południowo-wschodniej części miasta. Powstał w 1897 roku. Po II wojnie światowej pozbyto się niemieckich mogił, wyrównano teren parceli i przygotowano go pod polskie pochówki. W północno-zachodniej części cmentarza przygotowane zostało także miejsce na pochówki żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli podczas zdobywania miasta.

Cmentarz Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej powstał w 1966 roku. Kwatera posiada powierzchnię 0,48 ha i spoczywa na niej 284 znanych z nazwiska żołnierzy. Ekshumowano ich ze zlikwidowanego cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej w Koszalinie. Prawdopodobnie ekshumacji dokonano z 291 grobów, nie wiadomo jednak czy były to groby pojedyncze, czy też zbiorowe.

Naprzeciwko bramy głównej położona jest kaplica cmentarna – neogotycki budynek z czerwonej cegły na planie krzyża greckiego. Na południe od niej stoi Pomnik Martyrologii. Przed wejściem widnieją metalowe tablice w języku polskim i rosyjskim: „Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walkach o wyzwolenie Ziemi Koszalińskiej w 1945 r.”, a także tablice informujące o ewidencji pochowanych znajdującej się w biurze administracji cmentarza. Oprócz tego, przed wejściem znajduje się również znak miejsca pamięci oraz gwiazda z sierpem i młotem.

Na końcu wyłożonej kostką brukową alei, prowadzącej przez cmentarz, mieści się Pomnik Braterstwa Broni. Autorami projektu byli: Melchior Zapolnik, Michał Kuśnierz, Romuald Grodzki i Ryszard Moroz. Pomnik składa się z dwóch betonowych figur żołnierzy oraz dużej ściany, na której widnieje gwiazda z sierpem i młotem. Na prawym skrzydle kwatery zobaczyć można siedem podwójnych tablic z nazwiskami żołnierzy. Obok nich stoi duży drewniany krzyż prawosławny, a pod nim znajduje się tablica w języku polskim i rosyjskim: „Oddali swe życie, aby inni mogli żyć”.

Na lewym skrzydle wznosi się „Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej”, który przeniesiono w 2003 roku z Placu Zwycięstwa. Przedstawia on sowieckiego żołnierza i małą dziewczynkę. Na tablicy pod pomnikiem ujrzeć można napis „Zwycięskiej Armii Radzieckiej, wyzwolicielce odwiecznej polskiej ziemi koszalińskiej w dziesięciolecie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Społeczeństwo Miasta Koszalina”.

 

Zobacz panoramę: