język niemiecki język polski

Kamień Pomorski

Cmentarz wojenny żołnierzy polskich i radzieckich mieści się w południowej części Kamienia Pomorskiego i sąsiaduje z cmentarzem komunalnym. Został otwarty w 1945 roku na powierzchni ok. 1,20 ha.

Po lewej stronie bramy znajduje się tablica w języku polskim i rosyjskim: „Cmentarz wojenny. Na cmentarzu tym będącym symbolem braterstwa broni spoczywają prochy 124 polskich i 810 radzieckich żołnierzy bohaterów, którzy w marcu 1945 roku za przywrócenie ojczyźnie tych ziem zapłacili cenę najwyższą – cześć ich pamięci. Przechodniu powiedz ojczyźnie, że tu leżymy jej syny do ostatniej jej wierni godziny. W 25 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego, Społeczeństwo Ziemi Kamieńskiej”.

Na końcu alei prowadzącej przez cmentarz znajduje się plac, w którego centrum umieszczony jest pomnik poświęcony pamięci pochowanych tu żołnierzy. Wykonał go rzeźbiarz Stanisław Biżek w 1968 roku. Obiekt przedstawia postać rycerza ze skrzydłem husarskim i piastowskim orłem na tarczy. Z przodu pomnika widnieje płaskorzeźba z dwoma nagimi grunwaldzkimi mieczami. Poniżej znajduje się napis „Wieczna chwała bohaterom”.

Cmentarz jest podzielony na dwie kwatery: żołnierzy radzieckich (po prawej stronie) i żołnierzy polskich (po lewej). W kwaterze Armii Radzieckiej znajdują się 32 grupowe mogiły, w których pochowanych jest 810 żołnierzy poległych wiosną 1945 roku. Z tyłu, na 12 metalowych tablicach widnieją nazwiska 211 poległych. W centrum prawego skrzydła umieszczony jest stylizowany na granitowy głaz akcent rzeźbiarski z dwoma stalowymi mieczami i gwiazdą. Mieści się na nim tablica z brązu z napisem „Za naszą i waszą wolność swe życie oddali” i „Polegli w walce o wyzwolenie Pomorza Zachodniego”, a  także nazwiskami poległych w oryginalnej transkrypcji rosyjskiej. Na lewym skrzydle w 32 mogiłach pochowanych jest 124 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Płyty nagrobne zdobi motyw Orderu Krzyża Grunwaldu. Za nimi widnieje 8 tablic z nazwiskami. W centrum kwatery znajduje się identyczny akcent rzeźbiarski, co w radzieckiej, ale zamiast gwiazdy znajduje się na nim motyw piastowskiego orła. Na tablicy z brązu mieszczą się nazwiska poległych.

Ważnym elementem dopełniającym kształt nekropolii jest prowadząca do niej brama, zaprojektowana przez szczecińskiego plastyka, Stanisława Jeziorańskiego.

 

Zobacz panoramę: