język niemiecki język polski

Choszczno

Cmentarz Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej w Choszcznie znajduje się przy ulicy Władysława Jagiełły, przy wyjeździe z miasta w kierunku Drawna. Pochowanych jest na nim ponad 3000 żołnierzy sowieckich.

Parcela nie jest ogrodzona, jedynie na jej przedzie znajduje się ogrodzenie z kamiennego murka i żywopłotu, a pozostałe strony nieregularnie otacza żywopłot. Przy wejściu na cmentarz, na murku widnieje tablica informacyjna w trzech językach: polskim, rosyjskim oraz niemieckim. Zawarte są na niej informacje o ilości pochowanych tam żołnierzy oraz o jednostkach wojskowych, w których służyli.

Naprzeciw mogił zbiorowych, na cokole, wznosi się pomnik z płaskorzeźbą, do którego prowadzą szerokie schody. Przedstawia on trzech żołnierzy. Jeden z nich kona trzymany przez swojego towarzysza broni. Po drugiej stronie pomnika widnieje tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim: „Pamięci spoczywających tu 3007 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach z Niemcami w 1945 r.”.  Żołnierze spoczywają w mogiłach zbiorowych. Na większości z nich znajdują się tabliczki z nazwiskami, a na pozostałych tabliczki z numerami.

 

Zobacz panoramę: