język niemiecki język polski

Chojna

Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich w Chojnie mieści się blisko centrum miasta. Dzieli się na trzy, składające się z 58 zbiorowych mogił, kwatery. Pochowanych jest tu 3985 żołnierzy, w tym 972 znanych z nazwiska.

Wybór tej miejscowości na stworzenie cmentarza wojennego uzasadniony był dużą ilością pojedynczych grobów żołnierzy sowieckich na terenie całego powiatu gryfińskiego. Plany utworzenia nekropolii powstały w 1946 roku. Jednak okres jej budowy przypada na lata 1950-1954. W 1962 roku cmentarz został odgrodzony od pozostałej części dawnego cmentarza ewangelickiego, a w 1969 roku dokonano przebudowy i uporządkowania wg projektu W. Andrzejewskiego.

Na środku kwatery znajduje się ufundowany w 1971 roku ciekawy, stylizowany pomnik pomysłu szczecińskiego rzeźbiarza Czesława Wronki. Przedstawia szereg żołnierzy uzbrojonych w karabiny.

Tuż obok można zobaczyć ceglane pozostałości po kaplicy św. Gertrudy z XV wieku. Kaplica miała być rozebrana po drugiej wojnie światowej, mimo iż nie wykazywała zniszczeń. Na rozbiórkę nie pozwolił jednak konserwator zabytków.

Zaraz po wejściu na cmentarz natkniemy się na tablicę z napisem: „Na tym cmentarzu pochowanych jest 3985 żołnierzy w tym 972 znanych z nazwiska. Spoczywają tu żołnierze różnych narodowości byłego Związku Radzieckiego, którzy zginęli w czasie II wojny światowej wyzwalając ziemię chojeńską i kostrzyńską. Walcząc po obu stronach Odry zginęli za wolność. Chwała im i cześć! Niech spoczywają w pokoju.”

Cmentarz wojenny w Chojnie jest dziś jedynym czynnym cmentarzem, na którym organizuje się pochówki znajdywanych szczątków żołnierzy radzieckich. Obecnie, ostatnie takie wydarzenie miało miejsce 9 czerwca 2015 r. Złożono do grobu 48 żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas II wojny światowej na Pomorzu Zachodnim. Specjalistom udało się zidentyfikować czterech z nich: szeregowy Piotr Siemionowicz Wierietielnikow i szeregowy Michaił Kuźmicz Kuźmin – zginęli w niewoli niemieckiej w październiku 1941 r. w miejscowości Maliniec; lejtnant Piotr Iljicz Czerniajew i szeregowy Fiodor Osipowicz Kołosow – zginęli podczas działań wojennych, w lutym 1945 r. w Kolonii Suliborek, na północny wschód od miasteczka Recz.

Na uroczystości obecny był konsul generalny Rosji w Gdańsku Aleksander Karaczewcew: „Możemy odbudować miasta, możemy odbudować budynki, możemy obsiać pola, które były przeorane przez czołgi i wybuchy, ale nie możemy odzyskać tych, którzy zginęli na polach walki.  … Najstraszniejsze jest to, że byli to młodzi ludzie, którzy nie dożyli do końca wojny zakończonej kilka miesięcy po ich śmierci. To młodzi ludzie, którzy nie otrzymali w swym życiu wystarczająco miłości, którzy nie wychowali dzieci, którzy nie powrócili do rodzin i matek w swojej ojczyźnie.”

 

Zobacz panoramę: