język niemiecki język polski

Bydgoszcz

Kwatera żołnierzy Armii Czerwonej w Bydgoszczy leży tuż obok cmentarza parafialnego podlegającego pod parafię katedralną św. Marcina i Mikołaja, zwanego Cmentarzem Nowofarnym. Cmentarz znajduje się w północnej części Bydgoszczy, między ulicami: Artyleryjską, Zaświat, Powstańców Warszawy i Powstania Listopadowego. Pomnik  i kwatera poległych żołnierzy Armii Czerwonej leży na części komunalnej, która przylega do Cmentarza Nowofarnego od wschodniej jego strony. Kwatera powstała w 1949 roku w wyniku prac ekshumacyjnych w okolicach Bydgoszczy, które rozpoczęły się już w 1946 roku. Spoczywa na niej 1409 żołnierzy poległych w czasie walk o Bydgoszcz i okolice w 1945 r. oraz jeńcy wojenni z okresy wojny. W sumie znajduje się tu 1545 grobów. Obecnie cały, niemalże hektarowy plac jest wpisany do rejestru zabytków. 
 

Plac ma kształt zbliżony do prostokąta i podzielony został na podłużne kwatery oznaczone niewielkimi, betonowymi krawężnikami. Całość terenu oddzielono do ulicy siatką oraz metalową bramą. Zasadzono także wokół drzewa, które są strzyżone w formie żywopłotu. Wszystkie nagrobki oraz stojące obok nich, niewielkie obeliski, oznaczono czerwoną gwiazdą. Czerwień dominuje też wśród posadzonych na tym terenie kwiatów. Najbardziej rzucającym się w oczy obiektem na cmentarzu jest, witający wchodzących od strony Cmentarza Nowofarnego, sporych rozmiarów obelisk zwieńczony czerwoną gwiazdą. U jego stóp zawsze leżą złożone kwiaty oraz stoją zapalone znicze. U dołu obelisku można dojrzeć tablicę pamiątkową z napisem po polsku i rosyjsku: „Wieczysta Chwała Bohaterom Czerwonej Armii, poległym w walce o wyzwolenie naszego miasta. Mieszkańcy Bydgoszczy”. 
Większość nagrobków nie posiada imion, gdyż niewiele ciał udało się zidentyfikować. Umieszczono na nich emaliowane tablice ze wzmianką: „bezimienny”. Zapisane są za to na nich ilość pochowanych oraz miejsce skąd ich ekshumowano. Wyróżniają się granitowe tablice, zawierające informacje o niektórych pochowanych. Wśród nich wyróżniono np. 2 jeńców Armii Czerwonej zastrzelonych przez Niemców jesienią 1941 roku w miejscowości Żołędowo. W sumie na terenie cmentarza umieszczono 552 tabliczki imienne.