język niemiecki język polski

PAMIĘĆ I PRAWDA

 

Tworząc tę stronę pragnęliśmy pokazać, iż Polacy pamiętają i dbają o miejsca pochówku żołnierzy radzieckich, którzy przelewali swoją krew na terenach obecnego Pomorza i terenów ościennych.

Projekt "Pamięć i Prawda" prezentuje tutejsze cmentarze wojskowe oraz towarzyszące im pamiątkowe tablice, pomniki, rzeźby i monumenty. Pamięć o przeszłości jest fundamentem wzajemnego zrozumienia oraz przyjaźni między narodami. Dlatego celem naszego przedsięwzięcia było przypomnienie choćby wycinka historii, gdzie losy Polaków i Rosjan mocno się ze sobą splatały.

Pragniemy, aby nasza strona przyczyniała się m.in. do upowszechniania wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów oraz wzajemnego przezwyciężania barier, stereotypów, czy uprzedzeń.


Kwatera Wojenna na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 2019 rok.

Projekt cmentarze radzieckie na ziemiach polskich

Nowe cmentarze na naszej stronie

Dzięki wsparciu z VII otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, rozszerzamy stronę o informacje o 14 cmentarzach z Pomorza. Zapraszamy do lektury.

Złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu

W sobotę, 18.03.2017 r., przypadała 72. rocznica walk o Kołobrzeg. Z tej okazji dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Pan Aleksander Ostsz złożył kwiaty i zapalił znicze. Oddano w ten sposób hołd poległym żołnierzom, którzy walczyli o zdobycie tych terenów.  Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu to instytucja, która bardzo mocno dba o dobre relacje Polski z krajami ościennymi.


Zdobycie Pomorza Zachodniego

Zdobycie Pomorza Zachodniego

Po agresji niemieckiej na ZSRR na ziemie polskie znajdujące się pod okupacją niemiecką, od lata 1944 roku, zaczęły wkraczać wojska radzieckie.

Początek 1945 roku zapowiadał ostatnią wielką ofensywę Armii Czerwonej. Ofensywa styczniowa miała doprowadzić do zdobycia Berlina i zakończyć wojnę.

Po wojnie...

Po wojnie...

Po zakończeniu działań zbrojnych dokonano spisu wszystkich grobów i cmentarzy wojennych. Na podstawie danych z ewidencji w 1948 r. przystąpiono do ekshumacji zwłok i przenoszenia ich na kwatery radzieckie na cmentarzach komunalnych lub cmentarze żołnierzy radzieckich.

Akcja ekshumacyjna

Przez niemal 100 dni na tzw. dziś Pomorzu Zachodnim toczyły się zacięte walki, w których obie strony poniosły duże straty sięgające kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy każda.

Krajobraz pomorski latem 1945 roku, oprócz ogromnych zniszczeń, pełen był rozsianych dosłownie wszędzie polowych mogił i całych cmentarzy.


Pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich. Kwatera Wojenna na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada.

Fundacja BIELIK


Jesteśmy organizacją pozarządową, która od prawie 10 lat angażuje się mocno w budowanie i podtrzymywanie świadomości narodowej, w rozwój regionów i promowanie ich walorów przyrodniczo-krajoznawczych. Głównym trzonem działalności Fundacji jest zainteresowanie mieszkańców miast i wsi dawnymi dziejami, które mają związek z ich miejscem zamieszkania.


Administrujemy i koordynujemy szeregiem stron internetowych o tematyce historycznej. Jesteśmy autorami licznych materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery, przewodniki, a także albumy i publikacje edukacyjne. Pragniemy aby nasze zaangażowanie i pasja udzieliły się innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, gdyż to w ich rękach leży przyszłość. Dla nas obcowanie z historią i przyrodą, to nie tylko pamięć o wydarzeniach, kolekcjonowanie przedmiotów, studiowanie biografii, czy poznawanie terenów i zasobów naturalnych, to przede wszystkim sposób na życie.

Projekt pod honorowym patronatem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu